Український центр визначення параметрів орієнтації Землі (УЦПОЗ) був організований у 1998 році в Головній астрономічній обсерваторії Національної академії наук України (ГАО НАНУ). Його створення обумовлене розвитком досліджень Землі як планети методами астрономії і космічної геодинаміки, які проводились в ГАО НАНУ.

Дослідження в цій галузі були започатковані ще О.Я. Орловим.В кінці ХІХ століття розпочалась нова стадія вивчення Землі як планети складної динамічної системи, яка знаходиться під дією як зовнішніх так і внутрішніх сил. Спостереження за змінами широти і припливними деформаціями Землі виявились джерелом інформації про загальні механічні властивості нашої планети і перевірки моделей її внутрішньої структури. О.Я.Орлов був серед тих вчених, які першими усвідомили важливість таких досліджень.

 

Олександр Якович Орлов (1880 1954) - відомий геоіфізик і астроном, який зробив суттєвий вклад в розвиток науки про Землю, є одним із засновників нового наукового напрямку дослідження Землі - геодинаміки. Основними напрямкоми його наукової діяльності були дослідження зміни широти і руху полюсу Землі. О.Я. Орлов представив нове означення середньої широти і зробив гармонічний аналіз змін широти, запропонував нове означення середнього полюсу епохи. В доробку вченого було багато науково-організаційних звершень. Зокрема, він організував гравіметричну зйомку України, заснував станцію спостережень припливних змін гравітації в Томську, розробив плани створення Радянської служби широти і реорганізації Міжнародної служби широти. О.Я.Орлов тривалий час виконував обов'язки директора Одеської обсерваторії (1912 -1924), заснував і очолив Полтавську гравіметричну обсерваторію (1926 -1951), був ініціатором створення і першим керівником Головної астрономічної обсерваторії (1944-1951). За великі наукові досягнення був двічі обраний членом Академії наук України (1919,1936). Орлов є автором понад 140 наукових робіт.

Ідеї, запропоновані О.Я.Орловим, в подальшому були розвинуті його учнями, зокрема Є.П.Федоровим. Є.П.Федоров продовжив і розвинув дослідження в галузі фундаментальної астрометрії та руху полюсу Землі. Він реалізував ідею О.Я. Орлова про реорганізацію Міжнародної служби широти в Міжнародну службу руху полюсу.

Євгеній Павлович Федоров (1909 -1986) відомий астроном, який вніс суттєвий внесок в розвиток фундаментальної астрометрії і геодинаміки. Основними напрямками його наукової діяльності були теоретичні дослідження в галузі небесної механіки, обертання Землі і теорії нутації. Є.П.Федоров був засновником Київської школи вивчення зміни широти. За видатні наукові досягнення обирався членом Академії наук України (з 1960), президентом комісії 19 МАС Обертання Землі (1995 -1961), директором Головної астрономічної обсерваторії (1959 -1973). Автор понад 200 наукових робіт.

 

 

 

Методи запропоновані Є.П. Федоровим для аналізу руху полюсу і змін широти та їх геофізична інтерпритація були успішно розвинуті у відділі космічної геодинаміки ГАО НАНУ, який був заснований Я.С. Яцківим у 1960 р. на базі лабораторії обертання Землі.

 

Ярослав Степанович Яцків (народився в 1940) відомий вчений в галузі астрономії, космічної геодинаміки і космічних досліджень. Його роботи по вивченню змін широти, вивченню нутації Землі і порівнянню каталогів радіоджерел отримали високу оцінку серед астрономів. За видатні наукові досягнення обраний академіком (1985) і членом Президії НАН України (1998). Очолює ГАО НАНУ з 1975 року, президент комісії 19 МАС Обертання Землі (1982 -1986), віце-президент МАС (1982 -1986), Член-кореспондент Польської академії наук (1988), академік Міжнародної академії астронавтики (2000). Я.С. Яцків є Лауреатом двох державних премій України (1983,2003) і державної премії СРСР в галузі науки і техніки (1986), нагороджений багатьма науковими преміями, серед яких "Фундація доктора Дем'янів. За мир і свободу в Україні" (1993), премія НАН України імені Є.П. Федорова (2000). Є лауреатом міжнародної премії Рене Декарта (2003).

Починаючи з 1970 року в ГАО НАНУ під керівництвом Я.С.Яцківа розробляються нові методи визначення параметрів обертання Землі.

Powereb by Repus Web Monday the 6th. . Hostgator coupons